2019 Canimas, Jacquet, Mas

Date
BANYOLES
Claustre del Convent de Sant Esteve
Plaça del Monestir, 12
BANYOLES 17820
Canimas, Jacquet, Mas
Time
5:30 PM

(a)phònica

Després de vint anys, tornem a trobar-nos amb l’Eduard Canimas i el Gerard Jacquet en un escenari.